De medezeggenschapsraad op de Vliertuin

Behartiging van alle belangen

De medezeggenschapraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het team van kkindcentrum de Vliertuin. Iedere school in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Samengevat heeft de MR verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast moet de MR met bepaalde documenten en beslissingen instemmen, willen deze geldig zijn. Denk hierbij aan het schoolplan, jaarplan en schoolreglement.

Meepraten en -beslissen

Voor de MR is de input vanuit de achterban heel belangrijk. Als ouder kunt u de vergaderingen van de MR als toehoorder bijwonen. De data en tijdstippen worden via Social Schools en de website bekend gemaakt. De notulen worden gepubliceerd op de website van de Vliertuin Onderwijs. Wilt u zelf meebeslissen en -praten, dan kunt u zich verkiesbaar stellen wanneer een lid de MR gaat verlaten.

Alle vergaderingen duren van 19:30 tot 21:30 uur en vinden in principe plaats op de locatie van de Vliertuin in Middelbeers. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de MR? Dan kunt u de leden persoonlijk benaderen of een e-mail sturen naar vli.mr@skobos.nl.

De Vliertuin Onderwijs is onderdeel van SKOBOS. Vertegenwoordigers vanuit de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen onder SKOBOS-bestuur vormen samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Meer informatie over de rollen en verantwoordelijkheden van de MR vindt u op de website van de PO-raad.

Medezeggenschapsraad

 • Brigitte Mensink

  MR-lid personeel

 • Bianca Moelans

  MR-lid personeel/ GMR-lid

 • Simone Moors

  MR-lid personeel

 • Teun van Korven

  MR-lid personeel

 • Piet Blankers

  MR-lid (voorzitter)

 • Inge van den Broek

  MR-lid

 • Wendy van Hoof

  MR-lid

 • Nienke van Kollenburg

  MR-lid

 • Moniek Bruininx

  GMR-lid

Vergaderdata 2023 - 2024

Alle vergaderingen duren van 19.30 tot 21.30 uur en vinden in principe plaats op de locatie van de Vliertuin in Middelbeers.

 • maandag 4 september 2023
 • maandag 13 november 2023
 • maandag 15 januari 2024 
 • maandag 25 maart 2024
 • maandag 13 mei 2024 
 • maandag 24 juni 2024 

Agenda en notulen 2023-2024

Agenda

Notulen

Jaarverslagen