Ondersteuning op de Vliertuin

Een ononderbroken ontwikkeling

Op ons kindcentrum biedt het team van professionals naast de basisondersteuning ook extra ondersteuning en begeleiding op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de groep. Binnen de groep wordt er gedifferentieerd gewerkt, zodat er door leerkrachten tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Extra ondersteuning

De basisondersteuning vindt plaats in de groep, daarvoor is de groepsleerkracht verantwoordelijk. Wanneer er meer ondersteuning nodig is dan de basisondersteuning, wordt er per kind bekeken wat nodig is. De leerkracht blijft in alle ondersteuningsniveaus de eindverantwoordelijke. De leerkracht wordt ten alle tijde ondersteund door ons ondersteuningsteam. Dit is een team bestaande uit de kwaliteitscoördinatoren, de gedragsspecialist en de directie.

Schoolondersteuningsprofiel

De ondersteuning die wij aan kinderen op de Vliertuin kunnen bieden, inclusief de voorzieningen en middelen staan beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is terug te vinden onderaan deze pagina. De ondersteuningsstructuur wordt hieronder visueel weergegeven.

Ondersteuningsstructuur de Vliertuin
Ondersteuningsstructuur de Vliertuin

Preventieteam

Op ons kindcentrum is er een inloopspreekuur van jeugdverpleegkundigen van GGD Brabant-Zuidoost en jeugdhulpverleners van WIJzer-Oirschot. Het zogeheten preventieteam is op een vast moment in de week op ons kindcentrum aanwezig. Ouders en medewerkers van het kindcentrum kunnen bij twee vaste gezichten terecht met vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid van kinderen van 0 tot 13 jaar.
Of u nu een grote of kleine vraag hebt, of even van gedachten wilt wisselen, loop gerust bij ze binnen.

Overzicht schooljaar 2023-2024

Desirée Scheepens-Driesen

Jeugdverpleegkundige GGD

Jolanda van Gils

Jeugdhulpverlener Team WIJzer

Donderdagde Vliertuin Onderwijs, locatie Middelbeers

8.15-10.30 uur

de Vliertuin Onderwijs, locatie Middelbeers

13.00-16.00 uur

1ste donderdag 
van de maand
de Vliertuin Opvang, locatie de Klep

7.30-10.30 uur

de Vliertuin Onderwijs, locatie Oostelbeers

13.00-16.00 uur