Vakanties en vrije dagen op de Vliertuin

Even niet op school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les- en vakantieperioden in het schooljaar. We proberen zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen het provinciaal advies wanneer dat kan.

Vakanties en vrije dagen

De vakantie- en vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023: 

start schooljaar:                                 maandag 28 augustus 2023

herfstvakantie:                                   maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Vrijdagmiddag voor kerstvakantie:    vrijdag 22 december 2023 vanaf 12.30u

Kerstvakantie:                                    maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Carnavalsvakantie:                            maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2024

tweede Paasdag                                maandag 1 april 2024

meivakantie:                                      maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2024

Hemelvaart:                                       donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024 

tweede Pinksterdag:                          maandag 20 mei 2024

laatste schooldag:                              vrijdag 5 juli 2024 vanaf 12.30u

zomervakantie:                                  maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024

Studiedagen

Een paar dagen per jaar heeft het team van de Vliertuin Onderwijs een studiedag. Op die dagen zijn de kinderen de hele dag vrij. Deze dagen worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt via onze nieuwsbrief en staan weergegeven in onze agenda en in de agenda van Social Schools.

  1. donderdag 5 oktober 2023
  2. maandag 6 november 2023
  3. woensdag 6 december 2023
  4. donderdag 18 januari 2024
  5. maandag 4 maart 2024
  6. dinsdag 2 april 2024
  7. vrijdag 14 juni 2024
  8. maandag 17 juni 2024