Missie en visie van de Vliertuin

Samen doen, samen ervaren, samen groeien!

Hier staan we voor!

Op ons kindcentrum ontwikkelen kinderen zich voor het leven. Verwonderen en ontdekken zijn onze uitgangspunten. Met een stevige basis leiden we onze kinderen op voor de toekomst, waardoor ze het beste uit zichzelf kunnen halen. In onze mini-samenleving doen we samen, ervaren we samen en groeien we samen. De omgeving is onze inspiratie. We halen de wereld naar binnen en stappen de wereld in.

We doen het SAMEN.


In onze mini-samenleving is wederzijdse afhankelijkheid het fundament. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.

We bieden VEILIGHEID in een omgeving, waar we leren van fouten maken.


Dit is het uitgangspunt voor onze relaties met anderen en de omgeving, de basis van ons kindcentrum.

Wij ontwikkelen DUURZAAM, gericht op de toekomst.


Vanuit verwonderen en ontdekken, leren we een leven lang. We hebben oog voor gezondheid, vitaliteit en de wereld om ons heen.

We hebben oog voor TALENT.


De kinderen en het team krijgen alle mogelijkheden om het beste uit zichzelf te halen. We leren het elkaar zelf te doen en creëren succeservaringen.

Door de geïntegreerde setting komt ons kindcentrum tegemoet aan de drie functies van het onderwijs zoals Biesta die onderscheidt. Dit zorgt voor balans in het aanbod. De keuzes die we maken voor ons kindcentrum zijn gebaseerd op:

Ik leer… (kwalificatie)

Ik ontdek…(socialisatie)

Ik ben…(personificatie)

Hier gaan we voor!

Onze visie bestaat uit vier pijlers die een vertaling zijn van onze missie:

Partnerschap en samenwerking

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” 

Onze kinderen leren van en met elkaar. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de omgeving. Ze zijn zich bewust van de samenwerking tussen hun ouders en de professionals.  Ze zijn zich steeds bewust van het groepsproces en spelen hierop in. Ze creëren situaties waarbij wederzijdse afhankelijkheid nodig is (kind, ouder, professional) en voelen zich verantwoordelijk voor alles dat en iedereen die bij het kindcentrum betrokken is. Onze professionals hebben gezamenlijke normen en waarden en handelen hiernaar. Ze zoeken de samenwerking met de omgeving en betrekken die omgeving. Waar het kan en meerwaarde heeft zoeken het kindcentrum en de gemeenschap verbinding met elkaar.

Een veilige en vertrouwde omgeving

Onze kinderen ervaren de samenwerking tussen ouders en de professional als een veilige basis. Daardoor voelen en laten ze zien dat ze niet “gelijk” zijn, maar wel gelijkwaardig: je mag zijn wie je bent.  Onze medewerkers zijn professionals in groepsvorming en -begeleiding. Zij creëren op hun eigen wijze veiligheid en structuur in de groep, waarbij we onze leerlingen uitnodigen en uitdagen om zichzelf te ontwikkelen. Vanuit deze veiligheid ontstaan er groeps- en parallel overstijgende activiteiten. Onze professionals zien de meerwaarde van gesprekken/contact met ouders en kind samen en handelen hier ook naar (samen waar kan, alleen waar nodig). Onze professional is gemotiveerd een bijdrage te leveren aan een open professionele cultuur.

Actief en doelgericht leren

Leren is een actief en duurzaam proces. We willen dat kinderen op een betekenisvolle wijze tot leren komen. Dat doen wij door actieve en coöperatieve werkvormen in te zetten. Onze kinderen ontwikkelen een onderzoekende houding en de vaardigheden om zich staande te houden in de maatschappij. We integreren vakgebieden zodat kinderen in samenhang kunnen leren en het geleerde kunnen toepassen. Om doelgericht aan de ontwikkeling van het kind te werken, zijn de kerndoelen en de referentieniveaus onze leidraad. Onze kinderen zijn zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl, hoe we zorgvuldig omgaan met de aarde die we in bruikleen hebben. 

Onze professionals staan open voor ontwikkelen door de bril van het kindcentrum en durven gezamenlijke keuzes te maken vanuit deze visie. Ze hebben een ondersteunende, coachende houding en bieden balans tussen kennisoverdracht en ruimte om vaardigheden te ontwikkelen. Ook zorgen onze professionals voor balans tussen ontspanning en inspanning, ook voor zichzelf.  Een voorbeeldfunctie “omgaan met de aarde” wordt uitgedragen. Ze nemen kinderen mee om de wereld te ervaren, verwonderen kinderen en geven ruimte voor ontdekken.

Persoonlijke groei en ontwikkeling

Onze kinderen zijn zelfbewust. Ze hebben zelfkennis waardoor ze inzicht hebben in eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Onze kinderen krijgen de ruimte om talenten te ontdekken en te ontplooien. Kinderen zijn trots op hun ontwikkeling. Elke dag worden succeservaringen gevierd. Als kinderen weten waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden, leren ze betere keuzes te maken in het leerproces.

Vanuit een positieve sfeer werken wij aan onze pedagogische opdracht. De professional die iedere leerling ziet en kent, zorgt voor een hoge betrokkenheid en goed welbevinden. De basis om tot ontwikkeling te komen. Onze professionals herkennen, motiveren en stimuleren talenten bij kinderen en maken ook gebruik van het talent van iemand anders.