De oudercommissie op de Vliertuin

Onderwijs maak je samen

Wat is Sint zonder zijn pieten? Wat is kerst zonder een sfeervolle kerststal? Wat is Pasen zonder eieren? Wat is de verkeersveiligheidsdag zonder vele vrijwilligers met groot transport? Wat is een schoolfoto zonder fotograaf? Wat is veiligheid zonder brigadiers? En wat is Carnaval zonder feestje? De oudercommissie weet het antwoord: niets! 

Om die reden doen zij er alles aan de activiteiten op school zo betekenisvol voor de kinderen te maken! En dat doen zij niet alleen; dit alles gebeurt in samenwerking met de activiteitencommissie van de school. Een prachtige samenwerking met als doel de kinderen, naast het onderwijs, ook te plezieren met verschillende activiteiten door het jaar heen! Geweldig toch?

Hoe gaat dat precies in zijn werk?
5 keer per jaar komt de oudercommissie bij elkaar en worden de activiteiten van de afgelopen periode geëevalueerd en worden de nieuwe activiteiten besproken. Nadat de activiteiten verdeeld zijn, vindt er een overleg plaats met een vertegenwoordiger van de activiteitencommissie. De wensen vanuit de school worden geïnventariseerd, de taken worden verdeeld en tussentijds vindt er steeds afstemming plaats. Tijdens de activiteit zijn er altijd afgevaardigden vanuit de oudercommissie aanwezig om alles mee in goede banen te leiden. 

Lijkt het jou ook leuk om een steentje bij te dragen aan deze waardevolle activiteiten voor onze kinderen, neem dan zeker contact op met één van de leden!

Ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2023-2024 vragen wij op de Vliertuin geen vrijwillige ouderbijdrage meer aan ouders. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 kunnen kosteloos deelnemen aan de activiteiten die wij op de Vliertuin organiseren. Wel kunnen ouders een vrijwillige bijdrage doen in de vorm van sponsoring, waarbij ouders zelf het sponsorbedrag kunnen bepalen. Hierover plaatsen wij jaarlijks een nieuwsbericht in de SchoolApp.

Het sponsorbeleid, dat we met instemming van de MR hebben vastgesteld, vindt u als bijlage terug op deze pagina. 

Sponsoringsbeleid de Vliertuin

Vergaderdata

De vergaderingen van de OC vinden telkens plaats op locatie Middelbeers en starten om 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom. 

Data schooljaar 2023-2024:

Dinsdag 3 oktober
Dinsdag 28 november
Dinsdag 12 maart
Dinsdag 4 juni

    Heeft u vragen of wilt u contact opnemen, dan kunt u dat doen via vli.orouder@skobos.nl