Kennismaken en aanmelden bij de Vliertuin

Zo kom je bij ons op school

Als uw kind drie jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden bij onze school. Het is belangrijk dat u dat tijdig doet, zodat wij daar rekening mee kunnen houden bij het maken van o.a. de groepsindeling en de planning. Ook wanneer uw kind pas later in het schooljaar vier wordt en niet meteen na de schoolvakantie naar school gaat, is het belangrijk dat u hem of haar op tijd inschrijft.

Voordat u uw kind inschrijft bij de Vliertuin, laten wij u graag eerst de school zien en geven wij u allerlei informatie. Wij vinden het belangrijk dat u een kijkje komt nemen wanneer de school in bedrijf is, op een normale dag. Zo krijgt u de juiste indruk. Om een afspraak te maken, kunt u bellen met de school (013 5146088) of een e-mail sturen naar devliertuin@skobos.nl  

Naast onderwijs verzorgen wij ook dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Dat doen wij in samenwerking met Samenwijs. Heeft u interesse? Kijk dan eens bij Kinderopvang op deze website of neem contact op met Lotte Smolders, manager opvang.

Inschrijven nieuwe leerling

Heeft u na de rondleiding de keuze voor onze school gemaakt? Dan kunt u uw kind met het inschrijfformulier aanmelden. Dit formulier vindt u onderaan op deze pagina of kunt u opvragen bij de directie van de school. Ouders die al een kind op onze school hebben en hun andere kind in willen schrijven, kunnen het inschrijfformulier ook op school ophalen.

Bent u op zoek naar een andere school voor uw kind of kinderen, bijvoorbeeld omdat u verhuisd bent? Neem dan contact op met de directie voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Extra ondersteuning en zorg

Als u bij de aanmelding al weet dat uw kind extra ondersteuning of zorg nodig heeft, dan willen we graag dat u dit bij ons aangeeft. Wij kunnen u dan om extra informatie vragen. Vervolgens onderzoeken wij of onze school uw kind kan bieden wat het nodig heeft. Hier hebben wij zes weken de tijd voor en in sommige situaties kan deze periode met vier weken verlengd worden. Daarna hoort u van ons of uw kind toegelaten wordt op onze school of dat wij, in overleg met u, een andere, passende plek gaan regelen.

Starten op school

Is uw kind vier jaar geworden en bij onze school aangemeld? Dan mag uw kind starten bij ons op school. Van tevoren kan uw kind eerst nog een paar keer komen kennismaken met de groep. Die momenten spreken we in overleg met u af.

Wij moeten u vragen of u toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal en voor buitenschoolse activiteiten. U krijgt, op de eerste schooldag van uw kind, een uitnodiging van Social Schools. In Social Schools kunt u uw voorkeuren voor beeldmateriaal en buitenschoolse activiteiten aangeven.