Kindcentrumontwikkeling

Een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar

Kindcentrum de Vliertuin Onderwijs is één van de vijf scholen van onderwijsorganisatie SKOBOS. SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op die manier kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen. 

Visie op kindcentrumontwikkeling

De ambitie, doelen en richting hebben we vastgelegd in een visiedocument. Dit document vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de kindcentra.

Kindcentrummonitor

Om te weten waar we staan in onze kindcentrumontwikkeling en waar we met elkaar verder in moeten investeren, hebben we een nulmeting gedaan met behulp van de kindcentrummonitor. Compasnul13 heeft ons hierin begeleid. De kindcentrummonitor brengt de mate van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in een kindcentrum in beeld op een vijfpuntschaal. Er wordt daarbij gekeken naar twaalf domeinen die een rol spelen in de kindcentrumontwikkeling.

Samen onder één dak

Op dit moment bestaat kindcentrum de Vliertuin uit drie locaties. Samen met gemeente Oirschot zijn we volop bezig om een kindcentrum te realiseren op locatie sportpark De Klep. Vanaf augustus 2025 zullen we daar gezamenlijk in één gebouw onderwijs en opvang bieden aan de kinderen uit de Beerzen.
Op de website van de gemeente Oirschot leest u meer over de voortgang.