Veiligheid op de Vliertuin

In en om de school

Kinderen zitten op onze school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Ze kunnen dat pas doen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers. Daarom werken we hier bij de Vliertuin elke dag aan.

Sociale veiligheid

Een veilige omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers houdt in dat er een prettige sfeer op ons kindcentrum is. Hoe we dat realiseren hebben we omschreven in ons sociaal veiligheidsplan. Daarin staat hoe wij omgaan met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten. We hebben vertrouwenspersonen, een aanspreekpunt pesten en een coördinator sociale veiligheid en er is een anti-pestprotocol. Daarnaast hebben we aandacht voor relationele en seksuele ontwikkeling en voor mediawijsheid.
Op SKOBOS-niveau hebben we een klachtenregeling en een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft bij ons continu de aandacht. Daarom nemen we jaarlijks deel aan het BVL (BrabantsVerkeersveiligheidsLabel). 
Omdat we de loop- en fietsroutes voor onze locaties willen verbeteren, zijn de ouderraad, de school en buurtbeheer regelmatig in overleg met de gemeente en de provincie. Erg blij zijn we met onze verkeersbrigadiers die de kinderen helpen oversteken. Als ouder kunt u bijdragen aan een veilige verkeerssituatie door de aanwijzingen van de brigadiers op te volgen, leerlingen het goede voorbeeld te geven en de kinderen te helpen oversteken.

Binnen de Vliertuin maken we gebruik van een protocol leerlingenvervoer van en naar huis. Binnen SKOBOS hebben we een protocol leerlingenvervoer buitenschoolse activiteiten. Beide protocollen zijn hieronder te vinden.

‘De verkeerssituaties rondom onze locaties zijn niet eenvoudig, maar samen met ouders kunnen we ze wel veilig maken.’

De Westelbeerse schoolbus

Om de leerlingen vanuit Westelbeers veilig en op tijd op school te krijgen worden zij gebracht met een schoolbus die eigendom is van de Stichting Schoolbus Westelbeers. Ieder jaar doneren de Westelbeerse Pinksterfeesten hun opbrengst aan deze stichting om de schoolbus te kunnen blijven financieren. Het is die maatschappelijke betrokkenheid die je vooruit helpt, letterlijk. En dat geven we ook graag onze leerlingen mee.