De leerlingenraad op de Vliertuin

Invloed op het eigen onderwijs

De betrokkenheid en input van onze leerlingen vinden we belangrijk, daarom hebben we op beide locaties ook een leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. Na presentaties en stemrondes kiezen de leerlingen wie er in de raad mag. De leerlingen geven aan welke problemen er worden ervaren in de klassen en brengen goede idee├źn vanuit de klas in. De leerlingenraad vergadert een zes keer per jaar over de onderwerpen die ze zelf aandragen.

De leerlingenraad wordt gevormd door een afgevaardigde per klas van groep 6 t/m 8. Deze worden aan het begin van het schooljaar gekozen.