Zoeken

Zoekterm: ''

Gevonden in Pagina's

Home

Op kindcentrum de Vliertuin werken we op drie locaties, maar voelen we ons één. De saamhorigheid onder de kinderen en medewerkers is groot...

https://devliertuin-skobos.nl/

Contact

Op kindcentrum de Vliertuin werken we op twee locaties maar voelen we ons één. De saamhorigheid onder leerlingen en medewerkers is groot...

https://devliertuin-skobos.nl/contact/

de Vliertuin

Op kindcentrum de Vliertuin werken we op drie locaties maar voelen we ons één. De samenhorigheid onder de kinderen en medewerkers is groot...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/

Ouders

Zit uw kind, of zitten uw kinderen, bij ons op school? Dan weet u vast dat we op de Vliertuin uw betrokkenheid erg op prijs stellen en grote waarde hechten aan goed contact...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/

Nieuwe ouders

De Vliertuin is een school met twee locaties: een in Middelbeers en een in Oostelbeers. Op beide scholen richten we ons op het creëren van een leeromgeving waarin iedere leerling zich thuis voelt en zijn of haar talent kan ontplooien en toepassen...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuwe-ouders/

Onderwijs in coronatijd

Nu we in ons onderwijs langere tijd te maken hebben met corona, lijkt het ons goed om onze communicatie uit te breiden...

https://devliertuin-skobos.nl/onderwijs-in-coronatijd/

School App

Bij de Beerze vinden wij communicatie met ouders belangrijk. Om ouders op de hoogte te houden van diverse (school)zaken, maken wij gebruik van de School App van Social Schools...

https://devliertuin-skobos.nl/school-app/

Bouwblokken

Op ons kindcentrum in Oost-, West- en Middelbeers bieden wij onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar oud aan...

https://devliertuin-skobos.nl/bouwblokken/

Missie en visie

Op ons kindcentrum ontwikkelen kinderen zich voor het leven. Verwonderen en ontdekken zijn onze uitgangspunten...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/missie-en-visie/

Onderwijs

Bij de Vliertuin creëren we een veilige leeromgeving waarin ieder kind zijn of haar weg kan vinden om het eigen talent te ontdekken en ontwikkelen...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/onderwijs/

Kindcentrumontwikkeling

Kindcentrum de Vliertuin Onderwijs is één van de vijf scholen van onderwijsorganisatie SKOBOS. SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/kindcentrumontwikkeling/

Kwaliteit

Geloven dat je goed onderwijs geeft is niet genoeg. Het is belangrijk om ons onderwijs en de bijbehorende opbrengsten goed te evalueren en na te gaan of we onze gestelde doelen bereikt hebben.

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/kwaliteit/

Ondersteuning

Op ons kindcentrum biedt het team van professionals naast de basisondersteuning ook extra ondersteuning en begeleiding op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de groep...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/ondersteuning/

Plusklas

Op iedere school zitten kinderen die in de reguliere klas niet voldoende tot hun recht komen of moeilijk aansluiting vinden...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/plusklas/

Nieuwkomersklas

Onze school heeft te maken met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn kinderen uit Oekraïne, kinderen van asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning, van arbeidsmigranten of expats...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/nieuwkomersklas/

Veiligheid

Kinderen zitten op onze school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Ze kunnen dat pas doen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/veiligheid/

Team

Het team van de Vliertuin is betrokken en staat open voor vernieuwing. We zijn kritisch, maken bewuste keuzes en zetten in op professionalisering...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/team/

Bestuur

De Vliertuin Onderwijs valt als basisschool onder SKOBOS, de stichting die vijf scholen in Oirschot en omgeving beheert...

https://devliertuin-skobos.nl/onze-school/bestuur/

Praktische informatie

De schooltijden zijn voor onze beide locaties hetzelfde: Maandag 08:30 - 14:45 uur Dinsdag 08:30 - 14:45 uur Woensdag 08:30 - 12:30 uur Donderdag 08:30 - 14:45 uur Vrijdag 08:30 - 14:45 uur * * Kinderen uit groep 1 zijn vrijdag de hele dag vrij.

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/schooltijden/

Verjaardagen en activiteiten

Van harte gefeliciteerd met uw zoon of dochter! Wil hij of zij trakteren, dan mag dat natuurlijk. Onder normale omstandigheden wordt er bij ons niet gesnoept op school, maar voor verjaardagen maken we een uitzondering...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/verjaardagen-en-activiteiten/

Opvang

De buitenschoolse opvang (zowel voor- als naschools) bieden we aan op locatie Middelbeers. De dagopvang wordt verzorgd op locatie de Klep...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/opvang/

Communicatie

We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Wij voorzien u graag zo goed mogelijk van informatie, betrekken u bij allerlei activiteiten, vragen u te assisteren bij onderwijsactiviteiten en mee te denken en te beslissen in de medezeggenschapsraad of ouderraad...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/contact-met-ouders/

Vakanties en vrije dagen

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les- en vakantieperioden in het schooljaar...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/vakanties-en-vrije-dagen/

Absentie en verlof

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat hij of zij naar school gaat wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zonder geldige reden weg mag blijven...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/ziekte-en-verzuim/

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het team van kkindcentrum de Vliertuin...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

Oudercommissie

Wat is Sint zonder zijn pieten? Wat is kerst zonder een sfeervolle kerststal? Wat is Pasen zonder eieren? Wat is de verkeersveiligheidsdag zonder vele vrijwilligers met groot transport? Wat is een schoolfoto zonder fotograaf? Wat is veiligheid zonder brigadiers? En wat is Carnaval zonder feestje? De oudercommissie weet het antwoord: niets!  Om die reden doen zij er alles aan de activiteiten op school zo betekenisvol voor de kinderen te maken! En dat doen zij niet alleen; dit alles gebeurt in samenwerking met de activiteitencommissie van de school...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/oudercommissie/

Leerlingenraad

De betrokkenheid en input van onze leerlingen vinden we belangrijk, daarom hebben we op beide locaties ook een leerlingenraad...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/leerlingenraad/

Klachtenregeling

Heeft u een vraag, kritische opmerking of klacht, dan kunt u daarvoor natuurlijk terecht bij de leerkracht...

https://devliertuin-skobos.nl/ouders/klachtenregeling/

Kennismaken en aanmelden

Als uw kind drie jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden bij onze school. Het is belangrijk dat u dat tijdig doet, zodat wij daar rekening mee kunnen houden bij het maken van o...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuwe-ouders/kennismaken/

Kwaliteit

Geloven dat je goed onderwijs geeft is niet genoeg. Het is belangrijk om ons onderwijs en de bijbehorende resultaten goed te bekijken en na te gaan of we onze gestelde doelen bereikt hebben...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuwe-ouders/kwaliteit/

Schooltijden

De schooltijden zijn voor onze beide locaties hetzelfde: Maandag 08:30 - 14:45 uur Dinsdag 08:30 - 14:45 uur Woensdag 08:30 - 12:30 uur Donderdag 08:30 - 14:45 uur Vrijdag 08:30 - 14:45 uur * * Kinderen uit groep 1 zijn vrijdag de hele dag vrij.

https://devliertuin-skobos.nl/nieuwe-ouders/schooltijden/

Kinderopvang

De buitenschoolse opvang (zowel voor- als naschools) bieden we aan op de schoollocatie in Middelbeers...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuwe-ouders/kinderopvang/

Actuele richtlijnen

Wijzigingen per 21 februari 2022 (update 17 februari 2022) In de persconferentie van afgelopen dinsdag werden versoepelingen aangekondigd...

https://devliertuin-skobos.nl/onderwijs-in-coronatijd/actuele-richtlijnen/

Klachten en testen

Het beleid omtrent verkoudheidsklachten bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar:  Kinderen blijven bij verkoudheidsklachten (neusverkouden, hoesten en/of keelpijn) thuis, met het advies om te testen...

https://devliertuin-skobos.nl/onderwijs-in-coronatijd/klachten-en-testen/

Onderwijs

Alle leerlingen kunnen volledig naar school Op de Beerze verwachten we dat alle kinderen onderwijs volgen...

https://devliertuin-skobos.nl/onderwijs-in-coronatijd/onderwijs/

Communicatie

Wij proberen door middel van de wekelijkse nieuwsbrieven, extra nieuwsbrieven en informatiebrieven zo snel en gericht mogelijk informatie te verstrekken...

https://devliertuin-skobos.nl/onderwijs-in-coronatijd/communicatie/

Gevonden in nieuws

Standpunt SKOBOS inzake ontwikkeling bs De Beerze naar kindcentrum

Op dinsdag 28 september 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Oirschot ingestemd met de realisatie van een integraal kindcentrum op locatie De Klep in Middelbeers...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/standpunt-inzake-ontwikkeling-bs-de-beerze-naar-kindcentrum/

Maak kennis met basisschool de Beerze

Deze week presenteren wij onze school op verschillende communicatiekanalen onder het mom van ‘Maak kennis met basisschool de Beerze’...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/maak-kennis-met-basisschool-de-beerze-/

Belevingswereld

De saamhorigheid onder kinderen en leerkrachten is groot op De Beerze. Samen creëren we een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/belevingswereld/

Talentontwikkeling

Op onze school staat talentontwikkeling centraal. Dat kunnen talenten zijn op zowel het cognitieve als het sociale of creatieve vlak...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/talentontwikkeling/

Ontdekken en onderzoeken

De omgeving biedt kinderen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn, welke mogelijkheden ze in zich hebben en wat ze willen bereiken...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/ontdekken-en-onderzoeken/

Koningsspelen 2022

Even een korte terugblik op de koningsspelen van vrijdag 22 april. Wij hebben genoten!

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/koningsspelen-2022/

Pelgrimstocht groep 8

De groepen 8 zijn op Pelgrimstocht geweest. Daarbij blikken zij terug op de 8 jaren op de basisschool en kijken zij ook vooruit naar de toekomst...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/pelgrimstocht-groep-8/

Bezoek aan Keskenoate

Groepen 5 t/m 8 zijn vorige week vrijdag naar toneelvereniging Keskenoate geweest voor de voorstelling "De keizer die niet kon stoppen met shoppen".

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/bezoek-aan-keskenoate/

Vierkante meters in groep 6

Groep 6 ontdekte woensdag hoe groot een m2 is. Hoeveel kinderen passen daar dan op? 18! Daarnaast natuurlijk zelf een m2 maken en daar iets mee opmeten...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/vierkante-meters-in-groep-6/

W4 Kangoeroewedstrijd

Dit jaar hebben er 42 kinderen deelgenomen aan de rekenwedstrijd. Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan en vonden het een mooie uitdaging...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/w4-kangoeroewedstrijd/

13 juni World Café Nieuwe Kindcentrum

Graag willen wij met de ouders van Samenwijs opvang en basisschool De Beerze in gesprek over het nieuwe kindcentrum dat in 2025 gerealiseerd gaat worden op locatie De Klep in Middelbeers...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/uitnodiging-worldcaf-samenwijs-de-beerze/

De moestuin vullen

Vorige week kwam de opa van Tjeu de groepen 1-2 helpen in de moestuin! De plantenbakken zijn weer gevuld met zaadjes en planten...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/de-moestuin-vullen/

Proeven maar...

De groepen 5 en 6 leerden deze week over gewassen die groeien in India en dat die lekker gemaakt kunnen worden met kruiden en specerijen die daar groeien...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/proeven-maar/

Schimmenspel in groep 4-5

In groep 4-5 hebben ze tijdens een les van juf Denise een schimmenspel gemaakt. De les ging over plastic soep...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/schimmenspel-in-groep-4-5/

Schoolreis groepen 7

De groepen 7 zijn dinsdag 7 juni op schoolreis geweest. Al vroeg vertrokken zij met de bus naar Amsterdam...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/schoolreis-groepen-7/

Wéér een mooie stap vooruit in ontwikkeling van nieuw kindcentrum

Maandag 13 juni j.l. hadden medewerkers van basisschool De Beerze en Samenwijs Middelbeers een inspirerende avond met huidige en toekomstige ouders...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/wr-een-mooie-stap-vooruit-in-ontwikkeling-van-nieuw-kindcentrum/

Muziek componeren

Vorige week hebben kinderen zelf ritmes gemaakt. Dit deden zij met de componeertool van 123Zing...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/muziek-componeren/

Meten is weten!

Tijdens de rekenles is groep 3 aan de slag gegaan met meten. Dit deden ze door te meten met kralen en te bekijken hoeveel kralen alles lang was...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/meten-is-weten/

Jansdag

Op 17 juni 2022 hebben de kinderen van groep 8 een sportieve dag gehad tijdens de jaarlijkse Jansdag...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/jansdag/

Vergadering van de leerlingenraad

Vanmiddag kwamen wij, de leerlingenraad weer bij elkaar met juf Dana. We hebben gesproken over, en foto's bekeken van een nieuw speeltoestel op de speelplaats in Middelbeers...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/vergadering-van-de-leerlingenraad/

Plantenverkoop

In groep 5-6 was het tijd voor een plantenverkoop! Het hele jaar hebben zij voor veel planten gezorgd en deze ook gestekt...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/plantenverkoop/

Schoolreis groepen 6

Maandag 4 juli gingen de groepen 6 even helemaal terug in de tijd in het Prehistorisch Dorp in Eindhoven...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/schoolreis-groepen-6/

Kunsttentoonstelling van de kleuters

De tentoonstelling kreeg zelfs een plekje in het Oirschots weekjournaal! U kunt het artikel lezen op de volgende website...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/kunsttentoonstelling-van-de-kleuters/

Bakkerijmuseum

In het bakkerijmuseum hebben ze gezien hoe deeg voor brood wordt gemaakt en van dat deeg hebben ze zelf een broodje gemaakt...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/bakkerijmuseum/

Musical groep 8

De jongens en meiden uit groep 8 hebben een geweldige prestatie geleverd. Donderdag 14 juli hebben ze maar liefst 3 voorstellingen gespeeld in De Kerk Oostelbeers! Met deze eindmusical 'soap in de soep' laten ze zien dat ze ook nog eens acteer talent hebben...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/musical-groep-8/

SKOBOS bestaat 25 jaar!

Het schooljaar 2022-2023 wordt een bijzonder jaar voor ons, want SKOBOS bestaat 25 jaar. SKOBOS is de stichting die verantwoordelijk is voor het primair onderwijs op vijf kindcentra in de gemeente Oirschot en De Beerze is er daar één van...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/skobos-bestaat-25-jaar5/

Jubileumontbijt SKOBOS 25 jaar

Wie jarig is trakteert! SKOBOS bestaat dit jaar 25 jaar en liet op elke school een ontbijt bezorgen...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/jubileumontbijt-skobos-25-jaar/

Scratch in groep 6

Vandaag enthousiaste kinderen die met Scratch mochten programmeren onder leiding van meneer Patrick.

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/scratch-in-groep-6/

Eerste ontwerpsessie nieuwbouw

Woensdag 14 september was het zo ver, de eerste ontwerpsessie voor ons nieuwe kindcentrum!De ontwerpgroep bestaat uit medewerkers uit opvang en onderwijs, de architect en de bouwkundig adviseurs vanuit SKOBOS en de gemeente...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/eerste-ontwerpsessie-nieuwbouw-/

Samenwerken in groep 7

Werk aan de winkel voor de jongens van groep 7! Een mega puzzel van een bekend Europees bouwwerk. Dat vraagt om samenwerking! Iemand al een idee wat het gaat worden?

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/samenwerken-in-groep-7/

Samen op weg naar één IKC

Vanavond is de 1e bewonersbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Oirschot, waarbij direct aanwonenden waren uitgenodigd en zo werden betrokken bij de planvorming...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/samen-op-weg-naar-n-ikc/

Stok-jong en piep-oud bij elkaar

Samen met piep-oude Hutspot mensen van Dorpsraad Oostelbeers hebben de stok-jonge groep 8-ers vandaag het Blink thema 'Fantastische families' afgesloten...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/stok-jong-en-piep-oud-bij-elkaar/

En onze nieuwe naam wordt...

Samen op weg naar één kindcentrum: alle stemmen zijn geteld. Tijd om onze nieuwe naam samen te onthullen en te vieren! Omdat er hele mooie stappen gezet zijn in de samenwerking en we ons steeds meer één kindcentrum voelen, wachten we niet tot 2025 om onze nieuwe naam in gebruik te nemen...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/en-onze-nieuwe-naam-wordt/

𝙎𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙤𝙥 𝙬𝙚𝙜 𝙣𝙖𝙖𝙧 éé𝙣 𝙆𝘾: 𝙚𝙚𝙣 𝙢𝙤𝙤𝙞 2023!

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/-2023/

Journalisten in de dop!

Vanaf de Kerst- tot aan de carnavalsvakantie staat het Blink thema 'Machtige media' centraal. De komende 5 weken publiceert het Oirschots Weekjournaal een klein artikel over dit onderwerp van een van onze groep-8-journalisten in spe...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/journalisten-in-de-dop/

Voorleeskampioen!!

Wij zijn enorm vereerd dat we het volgende nieuws met jullie mogen delen: de voorleeskampioen van de gemeente Oirschot is...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/voorleeskampioen/

Heb je het al gelezen?

Leuk afsluitend artikel deze week, uit een reeks van 5, op de voorpagina van het Oirschots Weekjournaal...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/heb-je-het-al-gelezen/

Samen op weg naar één IKC

𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝘄𝗲𝗴 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗲𝗲𝗻 𝗸𝗶𝗻𝗱𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗲𝗿𝘇𝗲𝗻!We zijn wéér een stap dichterbij! Vanmiddag tekenden Gemeente Oirschot, Samenwijs opvang & onderwijs en SKOBOS het projectplan van Kindcentrum de Vliertuin...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/samen-op-weg-naar-1-ikc/

Vacature leerkracht of leraarondersteuner (wtf 0,8)

In verband met vervanging zijn wij per 21 augustus 2023 op zoek naar een leerkracht of leraarondersteuner...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/vacature-leerkracht-of-leraarondersteuner/

Samen op weg naar één IKC

Vanmiddag zijn een aantal collega's van Samenwijs Middelbeers en De Beerze, samen met onze architect, op bezoek geweest bij het Talentencentrum in Bavel...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/samen-op-weg-naar-n-ikc1/

Burgemeestersontbijt op school

Vandaag een gezellig burgemeestersontbijt in groep 7b, dat Roos voor haar groep had 'gewonnen'. De burgemeester, Judith Keijzers-Verschelling, had een lekker ontbijt meegenomen en de kinderen konden haar vragen stellen...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/burgemeestersontbijt-op-school/

Startbijeenkomst 'Pedagogisch Tact'

Vanavond een gezamenlijke bijeenkomst van opvang en onderwijs, onder leiding van Carm Barten en Rondald Heidanus van Centrum Pedagogisch Contact, die in het teken stond van 'de fundering' van het pedagogisch huis voor kindcentrum de Vliertuin...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/startbijeenkomst-pedagogisch-tact/

Vogeltentoonstelling

De groepen 5/6 en 6 zijn vandaag naar de vogeltentoonstelling gaan kijken in de Kerk in Oostelbeers. Na een uitleg over vogels mochten ze zelf een kijkje gaan nemen bij de dieren...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/vogeltentoonstelling/

Opening Kubusfestival

Vandaag de opening van een nieuw 'Beers' cultureel evenement: het Kubus Festival . Een festival wat wil laten zien waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn: verbinden, samen bouwen en een doe-het-zelf-mentaliteit als het gaat om leefbaarheid...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/opening-kubusfestival/

𝙉𝙖𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚!

Groep 7a stond vandaag in de finale van de verkeersquiz. Ze mochten naar theater de Schalm om het daar op te nemen tegen 4 andere scholen...

https://devliertuin-skobos.nl/nieuws/-/

Gevonden in agenda

Interactieve lezing “Multitasken is een mythe” van Wouter Hesseling

https://devliertuin-skobos.nl/agenda/interactieve-lezing-multitasken-is-een-mythe-van-wouter-hesseling/

Studiedag: alle kinderen zijn vrij! Ook de opvang is deze dag gesloten.

https://devliertuin-skobos.nl/agenda/studiedag-alle-kinderen-zijn-vrij-ook-de-opvang-is-deze-dag-gesloten/

Deze week rapportgesprekken groep 1 t/m 7 + voorlopig adviesgesprekken groep 8

https://devliertuin-skobos.nl/agenda/deze-week-rapportgesprekken-groep-1-tm-7-voorlopig-adviesgesprekken-groep-8/

Deze week facultatieve gesprekken groep 1 t/m 6 & 8 + voorlopig adviesgesprekken groep 7

https://devliertuin-skobos.nl/agenda/deze-week-facultatieve-gesprekken-groep-1-tm-6-8-voorlopig-adviesgesprekken-groep-7/

Deze week facultatieve gesprekken groep 1 t/m 6 & 8 + voorlopig adviesgesprekken groep 7

https://devliertuin-skobos.nl/agenda/deze-week-facultatieve-gesprekken-groep-1-tm-6-8-voorlopig-adviesgesprekken-groep-7/

facultatieve gesprekken groep 1 t/m 6 & 8 + voorlopig adviesgesprekken groep 7

https://devliertuin-skobos.nl/agenda/facultatieve-gesprekken-groep-1-tm-6-8-voorlopig-adviesgesprekken-groep-7/