Onderwijs

Afspraken onderwijs aan leerlingen (update 08-02-2022)

Alle leerlingen kunnen volledig naar school

Op de Beerze verwachten we dat alle kinderen onderwijs volgen. In principe gebeurt dit op school. Wanneer dit niet kan (bijv. door quarantaine), hebben we de volgende afspraken opgesteld: 

Afspraken online onderwijs bij afwezigheid van leerling en leerkracht wegens quarantaine en/of langdurig afwezig: 

A: De leerling wordt door ouders ziekgemeld

Deze leerling krijgt geen werk voor thuis aangeboden. We gaan ervan uit dat deze leerling na twee dagen weer op school zal zijn. 

Uitzonderingen: voor leerlingen die, omwille van een medische reden, noodgedwongen langdurig thuis zitten, geldt na twee dagen scenario B. 

 B: Eén leerling of een aantal leerlingen zit thuis 

Groep 1-2

Wanneer dit de eerste leerling van de groep betreft, heeft de leerkracht 1 dag de tijd om zich voor te bereiden.

De leerkracht stuurt ouders via email een pakketje waarmee de leerling aan de slag kan.

Een keer in de week is er persoonlijk online contact met de leerkracht. 

De leerling(en) kunnen in overleg met de leerkracht online aansluiten bij een dagopening. Dit gaat via het mailadres van het kind. Dit kunt u op de volgende manier activeren: 

  • Uw kind kan inloggen op Teams door gebruik te maken van een app op uw laptop of computer of door in de internetbrowser naar office.com te gaan. Wanneer uw kind Teams zal starten vanuit office.com, moet na het inloggen linksboven op de 9 vakjes geklikt worden. In dit menu kan Teams aangeklikt worden. Vervolgens staan de planningen met daarin het thuisonderwijs dan in het Team van de klas van uw kind bij bestanden.  
  • Inloggen bij Office/Teams kan met onderstaande gegevens gedaan worden: 
  • Uw kind kan inloggen met het eigen emailadres (voornaamachternaam@debeerze-skobos.nl, ook eventuele tussenvoegsels zitten in het emailadres).  
  • Het wachtwoord is voor de groepen 1 t/m 4 bij de eerste keer thuis inloggen standaard ingesteld op twee keer de eerste twee letters van de voornaam gevolgd door een punt en daarna de eerste twee letters van de achternaam. Waarbij de eerste letter steeds een hoofdletter moet zijn. Als voorbeeld:  Leerkracht van School (fictieve naam) heeft als wachtwoord: LeLe.ScSc 
  • Er wordt daarna direct gevraagd om een nieuw wachtwoord in te stellen. Wij willen u vragen om dit wachtwoord aan de leerkracht van uw kind door te geven, zodat wij op school ook in kunnen loggen. (Tip: maak het wachtwoord niet te ingewikkeld, zodat de kinderen het (zodra ze daaraantoe zijn) ook zelf in kunnen typen).  

Groep 3 t/m 8

Wanneer dit de eerste leerling van de groep betreft, heeft de leerkracht 1 dag de tijd om zich voor te bereiden. De volgende dag staat het werk klaar in Teams. 

Ouders krijgen na schooltijd de gelegenheid om spullen op te halen of de materialen worden met een klasgenoot meegegeven.

Leerkracht zet in Teams de opdrachten voor deze leerling(en) klaar.

De lessen voor Taal en Spelling zijn digitaal via Basispoort te vinden (gr 4 t/m 8). De leerlingen van groep 3 krijgen de spullen voor lezen en spelling mee naar huis. 

Voor de rekenles worden de rekenspullen mee naar huis gegeven.

De taakbrief en de hiervoor benodigde spullen worden ook meegegeven. 

Leerlingen sluiten online aan bij de instructies van de volgende lessen: taal (lezen gr 3), rekenen en spelling. De leerkracht zorgt voor de planning. Deze kan per klas verschillend zijn. 

Leerlingen kunnen tijdens de online momenten onder schooltijd vragen stellen aan de leerkracht. 

Er is ook de mogelijkheid om tijdens het samenwerken aan te sluiten bij klasgenoten. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht. De leerkracht bepaalt wanneer dit zinvol is. 

C: De hele groep zit in quarantaine of kan niet opgevangen worden op school

Groep 3 t/m 8: Zoals beschreven in scenario B, maar dan vanuit thuis. 

Groep 1-2: De kleuterleerkrachten sturen lessuggesties naar de ouders, passend bij het thema. Daarnaast bellen zij 1x met de gehele klas en 1x per 5 dagen in kleine groepjes. 

Wat doen we als de leerkracht positief getest is en te ziek is om te werken

Wanneer een leerkracht niet in staat is om les te geven, laat deze dat aan de directie weten. 

De eerste dag zorgt de school altijd voor vervanging/opvang voor de leerlingen. 

In overleg met de duo- of parallel collega wordt gekeken welk programma de leerlingen van de afwezige collega aangeboden krijgen voor thuis. Er wordt in dit geval geen online lesgegeven. 

Er worden wel pakketjes voor thuis klaargelegd die de leerlingen de dag ervoor mee kunnen nemen. 

Gedragscode veilig onlineonderwijs

Op De Beerze vinden we het belangrijk dat er tijdens de les ook contact is tussen de leerkracht en de leerlingen.

Daarom organiseren we de lessen via een videoverbinding met het programma Microsoft Teams. In deze bijzondere omstandigheden is een videoverbinding nodig om het onderwijs op een goede manier voort te zetten; met Microsoft Teams zijn daarom goede afspraken gemaakt zodat dit veilig en met goede privacy-waarborging kan plaatsvinden. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben toegang tot Teams via een persoonlijk leerlingaccount. Enkel dit account mag gebruikt worden om in te loggen. In Teams zet de leerkracht alle materialen klaar. Via Micorsoft Teams wordt uw zoon of dochter betrokken bij de les op afstand. Voor een goede verbinding wordt gebruik gemaakt van een device met een webcamera, microfoon en luidspreker. Zo kan uw kind op afstand communiceren met de leerkracht en klasgenootjes. 

We willen graag goede afspraken maken over hoe we omgaan met het online lesgeven. Deze afspraken maken we om de lessen goed te laten verlopen, maar ook om de privacy van onze leerkrachten en de klasgenoten van uw kind(eren) te beschermen. 

De afspraken die wij samen, school, leerlingen en ouders/verzorgers maken, zijn: 

De ict-middelen die we allemaal gebruiken, zijn veilig en beveiligd.

Dat betekent dat de software bijgewerkt is en - op laptops en computers - er gebruik wordt gemaakt van up-to-date anti-virus programma's. Mocht u hier vragen over hebben kunt u altijd contact opnemen met onze ICT-leerkracht Gwenn van Krugten.

Of kijk op https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2020/maart/15/aandachtspunten-thuiswerken. Er is de mogelijkheid om een device van school te lenen, mocht er thuis een tekort zijn. 

We zorgen dat we op tijd klaar zitten voor de digitale video-les.

Het is verstandig om vooraf te testen of de camera, microfoon en luidspreker werken. U kunt misschien beter gebruik maken van een koptelefoon met microfoon (headset). 

De beelden en geluiden in de omgeving van uw zoon of dochter, worden uitgezonden en kunnen gehoord worden door andere leerlingen indeklas.
We organiseren onlinelessen op een manier die zo min mogelijk impact heeft op de privacy van leerlingen én leerkrachten. We zorgen dat de andere huisgenoten of bezoekers weten dat uw zoon of dochter een digitale video-les gaat volgen en dat alles uitgezonden wordt. Het is een goed idee om de camera, bijvoorbeeld op de eettafel te zetten, gericht op een muur (de camera is dus niet gericht op de woonkamer waar het hele gezin samen zit). 

De leerlingen die fysiek aanwezig zijn, worden niet in beeld gebracht bij een instructieles. Het uitzenden van hun stem is wel toegestaan. De leerkracht komt in het beeld als dit nodig is voor het doel van de les. Tijdens het samenwerken is er online contact met klasgenoten mogelijk. 

Het volgen van de les is alleen voor de leerlingen. Tijdens de gewone lessen zitten u, andere ouders of vriendjes uit andere klassen ook niet achter in het leslokaal. Dit betekent ook dat wij (de leerkrachten, u en uw kind(eren)), de les niet opnemen of foto's maken van de les. Dat zou tijdens gewone lessen op school ook niet zomaar gebeuren. 

Er worden geen opnames en foto’s gemaakt, niet door de leerkracht en niet door de leerlingen. De chat wordt na de les gesloten en de inhoud gewist. 

Om tijdens de les te voorkomen dat iedereen door elkaar gaat praten, zetten we standaard de microfoon uit (mute, er staat een kruisje of streepje door het tekentje van de microfoon).
De leerkracht kan op afstand de microfoon uit- of aanzetten. We praten niet door elkaar tijdens de les, de leerkracht is aan het woord en bepaalt wie het woord krijgt om iets te zeggen. 

De camera van de leerling staat standaard aan. Als school moeten wij de aanwezigheid van de leerlingen controleren en vinden wij het belangrijk om zichtbaar contact te hebben met de leerling.

De digitale video-les is gewoon onderwijs. We zorgen ervoor dat uw zoon of dochter tijdens de les zo min mogelijk wordt afgeleid. Het kan daarom verstandig zijn om een apart rustig plekje te kiezen, bijvoorbeeld in een slaapkamer, om de video-les te laten volgen. De leerling volgt de les, u en uw huisgenoten hoeven zich niet met de les bezig te houden tenzij de leerkracht u daar om vraagt. 

De inloggegevens voor Teams zijn alleen bestemd voor u en uw kind. Ook delen we de link niet die wordt klaargezet. De link is dus vertrouwelijk, want door op de link te drukken wordt direct toegang verleend tot de online omgeving. We laten ook niet andere mensen, vriendjes of familie deze link gebruiken. 

Bespreek deze regel met uw zoon/dochter en let erop dat uw kind zich aan deze afspraak houdt.
Als u vermoedt dat iemand zonder uw toestemming de link heeft gebruikt, of dat uw zoon of dochter de link heeft doorgestuurd naar iemand buiten de klas, dan kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind(eren). De leerkracht houdt in de gaten wie er inlogt en de les bijwoont. 

Terug naar de homepagina