Communicatie

Informatie aan ouders

Wij proberen door middel van de wekelijkse nieuwsbrieven, extra nieuwsbrieven en informatiebrieven zo snel en gericht mogelijk informatie te verstrekken. Hierin nemen we onze verantwoordelijkheid. Door de hoeveelheid informatie en de snelveranderende maatregelen kan het gebeuren dat niet alle informatie tijdig en correct gedeeld wordt. We vinden het belangrijk dat wanneer ouders met vragen zitten zij contact opnemen met de leerkracht of de directie. Op die manier houden we de lijnen zo kort mogelijk. 

Daarnaast willen wij ouders ook meenemen in de uitwerking van eventuele maatregelen op school om er voor te zorgen dat school een zo veilig mogelijk plek blijft, rekening houdend met de adviezen van de overheid, RIVM en GGD. 

Waarom vermelden we geen namen van besmette leerlingen?

Als school vragen wij aan ouders om een besmetting zo snel mogelijk te melden, ook bij de GGD. Door het noemen van namen van positief geteste leerlingen overtreden we al vrij snel de privacywetgeving. Dit gebeurt dus altijd met toestemming van ouders. Het kan zijn dat de GGD of een ouder ons vraagt om andere ouders of personeel te informeren. In dit geval is het niet nodig om de naam te vermelden. 

Informeren bij een besmetting

Wij informeren op de dag dat wij de medling krijgen van een positief geteste leerling. 

Vanwege het feit dat het op dit moment lang duurt voordat er een test kan worden afgenomen, melden wij ook positieve zelftesten. De kans op corona is dan namelijk vrij groot. Wij informeren dan ook de GGD en hebben altijd contact voor het vragen van advies. Op voorhand melden van een eventuele besmetting van een leerling zonder daadwerkelijke positieve test is niet gewenst. 

Terug naar de homepagina